Nieuwe stappen zetten. Beweging creëren.... innoveren... gericht. Weten welke kant je op wilt. Richten, op de toekomst en deze vertalen naar stappen die je nú kunt zetten.

 

Dat is precies wat we doen in de Strategie Sessie.

 

Samen verkennen we de omgeving: wie zijn de concurrenten, wat zijn de ontwikkelingen in de markt, wat beweegt de klanten, welke kant willen die op. En hoe verhoud jouw bedrijf zich daartoe. Sluit jouw bedrijf aan op die ontwikkelingen: nu en in de nabije toekomst.

Over 1 jaar? ... over 3 jaar?... of over 5 jaar?

Die Strategie Sessie: daar wil ik meer van weten!

Voer de code in:

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.


Dé Strategische Kaart

Tijdens de strategische sessie kijken we naar de horizon, in de volle breedte. Welke droom zie jij als ondernemer voor je. Welke rol speelt de onderneming nu en straks. En hierbij kijken we naar zaken als welke technieken zijn er nodig of beschikbaar, welke bijdrage leveren de mensen binnen de organisatie aan de realisatie van deze droom, welke financiële middelen zijn nodig en hoe geven we de organisatie vorm. 

Alle kenmerken van het bedrijf: de markt, de opbrengsten, de kosten, de kansen, de bedreigingen, de klant, al deze aspecten worden gezamenlijk in kaart gebracht. Gebruik maken van diverse creatieve methodes worden nieuwe ideeën ontwikkelt en in kaart gebracht. Zo geven we inhoud en vorm aan de visie. De strategie. 

 

De informatie die dat oplevert leggen we vast in Dé Strategische Kaart

 

Kortom: de Strategische Sessie is een ideaal middel om eens buiten je eigen context, vrij te sparren, met experts op het gebied van innovatie en vernieuwing, over datgene wat jou drijft: je eigen onderneming!

 

En mocht het zo zijn dat je na onze eerste samenwerking, verdere stappen willen zetten. Dat je nadat de koers is bepaalt ook werk wilt maken wat er nodig is om de koers te volgen en ook daadwerkelijk stappen wilt gaan zetten om je droom te realiseren, dan kunnen we het eens hebben over het Innovatie Abonnement.